Passer au contenu principal
Menu
À la défense des droits de la personne
La communauté des défenseuses et défenseurs
Karihwakè:ron Tim Thompson

Karihwakè:ron Tim Thompson Sha’tethonátte ne akwé:kon ronterihwaiénhstha

Neyanan isko mitataht nesosap kih takisocik oki 5 - 12  /  Yeyikohk Kinwes = Kaié:ri niwaterátstha shakotirihonnién:nis ne 60 nikahseriiè:take’ nikarì:wes

Coming soon